Serdal Benli

Spidskandidat til Folketinget i Københavns Omegns Kommuner

VELKOMMEN TIL MIN HJEMMESIDE

Følg mig gerne på Facebook, Instagram og Twitter for løbende opdateringer fra min hverdag som næstformand for SF og spidskandidat til Folketinget i Københavns omegns kommuner.

Følg mig på de sociale medier

Mærkesager

Alle børn skal have en god start

Det skal være trygt at starte familie i Danmark, og det skal være trygt at overlade børnene i gode vuggestuer og børnehaver, hvor de voksne har tid til at være sammen med dem.

Gode vuggestuer, børnehaver og skoler spiller en helt afgørende rolle i forhold til børns tidlige læring og udvikling. Derfor skal vi sikre, at der er tid til at hjælpe alle børn godt på vej i de første vigtige år, og for alt i verden standse den stigende mistrivsel hos vores børn og unge. I Gladsaxe har jeg sikret, at vi fremrykker minimumsnormeringerne, men det skal vi sikre for hele landet. Samtidig skal klassestørrelsen sættes på højst 24 elever i folkeskolen, og vi skal have forkortet skoledagen, som er blevet alt for lang.

Klimasikring og mere natur

Den vigtigste indsats for vores børn er dog en aktiv klimapolitik, der har til formål at sikre en fremtid for dem og deres efterkommere. Det er en bunden opgave for min generation at sørge for, at kloden også er værd at bo på for de næste generationer. Hvis vi blot lader stå til, vil det vildere og mere voldsomme vejr vi – også i de københavnske omegnskommuner – har oplevet de seneste år, blot være begyndelsen. Og tænk engang på, hvor hårdt det vil ramme de mennesker i verden, der i forvejen har allermindst. Klimakampen er nemlig også en klassekamp. En kamp, der handler om at beskytte menneskets fremtid. En fremtid med fantastiske muligheder for at skabe jobs, mere vild og fri natur og en renere luft at indånde. Også i byerne. Vi bør se kampen for fremtiden som en mulighed for at skabe en bedre og mere retfærdig fremtid.  

Mindre trafikstøj og mere renere luft

Hos os på Omegnen findes flere af landets mest trafikerede motorveje. Flere hundrede danskere dør hvert år for tidligt på grund af vejstøj og luftforurening, og mange flere bliver syge og stressede. Det er ikke rimeligt, at os, der bor tæt på, skal lide under trafikstøj fra dem, der kører forbi og betale med vores liv og helbred. Det ER muligt at gøre noget ved det ved f.eks. at bygge flere støjskærme, sænke hastigheden og udbygge den kollektive trafik med bl.a. letbaner og metro til f.eks. Hvidovre Hospital. Som en del af Vestegnens Trafikforum (Vestegnens trafikmafia) har jeg længe kæmpet for at løse de trafikale udfordringer hos os, så vi også i fremtiden kan bo her uden altid at skulle lukke vinduerne eller tage åndedrætsværn og høreværn på, når vi går udenfor. Og den kamp vil jeg også føre inde fra Christiansborg.

En værdig ældrepleje og retten til gode seniorår

Vores ældrepleje har alt for længe været præget af minuttyranni og alt for lidt tid til omsorg. Jeg vil kæmpe for at få skabt mere faste teams i vores pleje, hvor hjemmehjælperne får tid til at drikke en kop kaffe og få en snak med de ældre medborgere, der har brug for det. En værdig ældrepolitik er også at sikre, at alle seniorer får gode år på den anden side af arbejdsmarkedet. Alt for mange døjer med konsekvenserne af et hårdt arbejdsliv og har derfor ikke energi til at nyde pensionisttilværelsen. Jeg vil derfor arbejde for, at der investeres yderligere i arbejdsmiljø, efteruddannelse og generelt bedre muligheder for retfærdig tilbagetrækning. Og lad os nu for pokker stoppe den automatiske stigning af pensionsalderen.