Loading...

Serdal Benli

Serdal Benli

I 2003 blev jeg medlem af Socialistisk Folkeparti og er i dag spidskandidat til Folketinget for SF i Gladsaxe Kommune og Omegn. Jeg voksede op i Tyrkiet og kom til Danmark i starten af 80’erne som kurdisk flygtning. I mit politiske virke arbejder jeg særligt med international solidaritet, bekæmpelse af uligheden og bedre integration.

Følg mig på de sociale medier

Min familie boede i et af de fattigste områder i Tyrkiet. Grundet deres politiske og etniske tilhørsforhold som tvangsforflyttede kurdere, valgte mine forældre at forlade vores hjem og by og kom i 80’erne til Danmark.

Som 9-årig startede jeg på Bagsværd skole. Jeg husker det som svært at finde mig til rette i et nyt land, i en ny by og på en ny skole. Jeg kendte ikke mine klassekammerater og havde svært ved sproget. Heldigvis udviste min klasselærer et enormt engagement for mig og min trivsel.

Han sørgede for at jeg fandt mig til rette i mine omgivelser, i skolen og ikke mindst blandt mine klassekammerater.Han introducerede mig for fodbold i klubben AB, og det blev starten på en tilværelse, hvor jeg passede ind. I fodboldklubben handlede det hele om fodbold, det var ligegyldigt, hvor man kom fra, bare man var god til at spille fodbold. I fodboldklubben var det let at finde sig til rette og få nye venner, og der opstod et meget tæt fællesskab mellem os drenge.

I Tyrkiet var min morfar lokalpolitiker og jeg voksede op i et politisk bevidst miljø. Her var det minoriteternes rettigheder og ligestilling i samfundet – og kampen mod uretfærdighed og ulighed der fyldte meget. Det var igennem dette miljø, mit politiske engagement blev vakt.

I gymnasietiden var vi en gruppe der stiftede ETNO 2000, som skulle skabe sammenhold og nedbryde fordommene i Værebroparken. Senere på universitetet var jeg med til at starte organisationen Akademikere for Etnisk Ligestilling. Netop tryghed, integration og kampen for mere lighed har været en rød tråd i mit kommunalpolitiske arbejde.

I 2009 blev jeg medlem af Gladsaxe Byråd, og senere i 2013 blev jeg viceborgmester i kommunen. Jeg er stolt over, at vi blandt andet har fået indført gratis psykologhjælp, borgerdrevne forslag, flere ressourcer til inklusionsområdet og at jeg var med til at stifte det første integrationsråd i Gladsaxe. Jeg vil fortsætte arbejdet og være din lokale stemme på Christiansborg og kæmpe videre for mere tid til vores børn og unge, bedre integration og mindre ulighed i samfundet.