Af Serdal Benli, folketingskandidat for SF og Pelle Dam, Landsformand for SF Ungdom Vi oplever en veritabel og omsiggribende politisk puritanisme i øjeblikket. Journalisterne står på nakken af hinanden for …