Fremtidens Danmark blomstrer gennem inddragelse af samtlige borgere! Børn med indvandrerbaggrund og deres familier skal – om nødvendigt – have særlig støtte til at møde de krav, der stilles til en opvækst i det danske samfund. Unge med indvandrerbaggrund, der føler sig sat uden for det danske samfund, skal støttes aktivt i at få fodfæste i samfundslivet på lige fod med deres jævnaldrende. Derfor vil jeg knokle for at sikre: styrket faglighed for minoritetsbørn i folkeskolen. Tilbud om modersmålsundervisning til og med 5. klasse. Styrket opsøgende samarbejde mellem forvaltninger, socialarbejdere og familierne.