Muslimerne i Danmark er for de flestes vedkommende sjældne gæster i moskeerne. Derfor bør Imamerne ikke udtale sig på alle muslimers vegne mener lektor. Sådan står der i en artikel udgivet på DR’s hjemmeside. DR konkluderer så allerede i artiklens overskrift at imamerne kun repræsenterer kun en lille gruppe. Så er der kun at sige, at DR først har fattet pointen nu. Jamen dog, hvilken ny opfindelse! Vi er flere der i mange år har sagt at imamer ikke repræsenterer herboende muslimer andet end deres supportergrupper som er på størrelse med fansskaren for en dansk fodboldklub i 2. division. Imamer repræsenterer kun lille gruppe –