(Ugens spørgsmål i Gladsaxebladet) Er politik og lokalpolitik i særdeleshed blevet for indviklet og teknisk for vælgerne?

Spørgsmålet om hvorvidt kommunalpolitik er indviklet eller teknisk, må desværre besvares med et ja. Desværre har kommunalpolitik fået en drejning i retning af, at det kun er en lille skare af borgere, der i forvejen er godt inde i det politiske stof, der vælger at engagere sig i politik. Det er et stort tab for nærdemokratiet og rygraden i vores demokrati, at det store tavse flertal af borgere ingen interesse viser for de lokalpolitiske beslutninger, der former vores kommune og hverdag. Derfor er det oplagt at diskutere, hvordan vi får styrket vores nærdemokrati i en sådan grad, at mange flere borgere og grupper i vores kommune i højere grad engagerer sig i de lokaldemokratiske beslutningsprocesser?

Først og fremmest kræver det en holdningsændring hos os politikere. Vi skal skabe nærhed til borgerne og tale sammen med dem. Men det kan vi ikke, hvis vi er spærret inde i forestillinger om, at vi skal optræde som autoriteter og er elitære. Vigtigst af alt er det nødvendigt med en strategi for nærdemokratiet. I Gladsaxe har vi f.eks. en god lokaldemokratisk platform i Gladsaxedagen, hvor budgettet for næste år forelægges for borgerne under festlige omgivelser, men det er ikke nok. Vi skal arbejde hen imod en strategi for nærdemokrati, der bygger på, at der etableres et forum på politisk og lokalt niveau, der kan sikre en åben, tæt og løbende dialog. Vi skal som politikere opretholde et nært forhold til borgerne og gennem gensidig respekt og dialog med forvaltninger og borgere arbejde for en fælles udvikling af kommunen. For SF har borgernes indflydelse altid været en mærkesag, og vi går ind for, at den lokale kompetence i beslutningsprocesserne styrkes. Valgkampen er et godt sted at starte. Det er selve kernen i det lokale demokrati og det tidspunkt, hvor lokalpolitik for alvor har fokus hos borgerne. Det er tid til kommunalpolitik i øjenhøjde. Lad os få substans, helhed og visioner ind i valgkampen og give mere plads til borgernes dagsorden, således at flere borgere finder det relevant at deltage.