Statsminister Lars Løkke Rasmussen frasiger sig al ansvar i forbindelse med de seneste udmeldinger om regionernes økonomi og massefyringer. Man kan undre sig over, at landets nuværende statsminister, der var indenrigsminister, da Strukturreformen blev indgået på den måde vasker hænder og i virkeligheden benægter sit eget politiske projekt gennem de sidste 9 år; nemlig de amputerede regioner med ingen skatteudskrivningsret. Når landets leder ikke vil tage ansvar for gruelighederne, hvem skal så gøre det? Det er efterhånden ret utrygt i dette land – ingen tager ansvar for noget!

Seneste udmeldinger fra regionerne og FOA’s formand indikerer, at vi risikerer, at der forsvinder mindst 1000 ansatte fra det danske i år. Tallene fra regionerne viser, at hospitalerne er presset af stramme budgetter og udgifter til omstruktureringer og flytninger i forbindelse med Strukturreformen. Det hele bliver ikke nemmere af regeringens seneste udmeldinger om nulvækst i den offentlige sektor. Selvom problemerne i det danske sundhedsvæsenmelder sig på stribe, vasker statsministeren sine hænder, og sundhedsministeren sidder på sine. Det er tragisk for Danmark. Man må desværre konstatere, at de seneste eksempler blot føjer sig til en længere liste af alvorlige problemer, som det offentlige sundhedsvæsenet har døjet med længe. Tilbage sidder man med et forstærket indtryk af, at det fælles sygehusvæsen langsomt udsultes til fordel for privathospitalerne, der blomstrer som aldrig før. Men det er jo også en slags strategi.

http://avisen.dk/statsrevisor-anklager-loekke-trak-i-traadene_121340.aspx

Sparekataloget til regeringen: Budgetterne for 2009 er overskredet, fordi der ikke er penge nok til at opfylde behandlingsgarantierne osv. Dette dystre billede er i vente: Region Nordjylland 135 millioner

Region Midtjylland 100 millioner

Region Syddanmark 190 millioner

Region Sjælland 120 millioner

Region Hovedstaden 500 millioner

I alt 1045 millioner

Læs mere om rigsrevisionens rapport om overbetalinger til private hospitaler

http://benli.urbanblog.dk/2009/06/17/smid-ham-nu-pa-porten-pia-k/