I efteråret 2008 blev det over en nat besluttet, at den statslige del af jobncentrene, som tog sig af de forsikrede ledige, fra august 2009 skulle overgå til kommunerne. En reform og beslutning, der blev truffet i nattens mulm og mørke.

Cirka et år efter melder de første kritiske røster sig på banen. I en ny undersøgelse, som avisen.dk har lavet, svarer to ud af tre A-kasser, at hjælpen til de arbejdsløse er blevet dårligere, mens en tredjedel siger, at hjælpen er den samme. Men er det kommunernes skyld alene? Eller skal vi rette kanonen mod dem, der i nattens mulm og mørke fandt på denne geniale idé? Jeg tror, det sidste er det rette sted at placere aben – nemlig hos VK-regeringen, der sammen med DF lavede dette politiske mesterværk af en fiasko. Det er bemærkelsesværdigt, at regeringens mangeårige partner DF nu også er blevet kritiske, selvom de var med til at beslutte reformen. Bent Bøgsted (DF) udtaler følgende: ”Jeg håber, der kommer en bedre løsning. For de mange jobsøgningskurser virker helt meningsløse. Men lige nu har vi en aftale med regeringen, som vi skal have til at fungere. Og så må vi se på deres forslag til den tid.”

Et af de store problemer er, at jobcentrene ofte sender de arbejdsløse på uduelige jobsøgningskurser, der ikke tjener andre formål end at få refusionen hjem fra staten, mens de ledige reelt ønsker efteruddannelse, der kan hjælpe dem videre. Ifølge beskæftigelsesministeren er der tale om en gulerod, som skal motivere kommunerne til at få folk aktiveret hurtigt og få dem i job. Man kan komme i tvivl om, hvori guleroden er, når refusionen følger aktiveringsgraden og dermed skaber mulighed for spekulationer fra kommunernes side i forhold til at få refusionen hjem – godt hjulpet på vej af den høje ledighed. I en tid hvor ledigheden er støt stigende, er der brug for gennemtænkte reformer og handlinger fra Christiansborg. Det er derfor en stor glæde at se, at nogle på  Christiansborg har set faresignalerne og vil gøre noget ved det. S og SF vil en reform, hvor man blandt andet vi lægge indsatsen for de ledige på dagpenge ude i A-kasserne de første ni måneder. A-kasserne skal så alene stå for at lave jobplan, sende de ledige i aktivering og holde samtaler de første ni måneder. En glimrende plan, der dermed vil skabe en mere målrettet og sammenhængende indsats. Det er derfor tid til et regeringskifte nu.