For mig at se er demokratiet ikke noget naturgivent. Demokratiet skal passes, plejes og udvikles. Demokrati er noget, som man i sin tid har givet store ofre for, og som vi i dag kan nyde. Derfor må vi markere os overfor anti-demokratiske bevægelser som Hizb-ut-Tahrir, når de på søndag holder konference i Bella Centret. I dag er det vel sådan, at vi tager demokratiet for givet og ikke kan forestille os en anden styreform. Demokratiet indebærer, at vi har frihedsrettigheder som ytrings- og religionsfrihed, som vi i Danmark sætter stor pris på. På den anden side har vi i samfundet grupper, som vil demokratiet og menneskerettighederne til livs. Her tænker jeg blandt andet på Hizbut-Tahrir, som på søndag holder konference i Bella Center om blandt andet kvindernes rolle i Islam.

Bevægelsens logik er klar: At det er Gud og Guds love, der hersker verden, og at vi mennesker kan ikke lave vores egne love, da vi herved vil underkende Gud. Altså med andre ord skal demokrati afskaffes som styreform og erstattes med Sharia. Disse tanker er utrolige farlige og undergravende for demokratiet. Tankerne skal derfor bekæmpes fuldstændig kompromisløst. I det lys er det vigtigt at understrege, at religion er mere end bare en individuel tro. Det er, og har været brugt af bevægelser som Hizb-ut Tahrir og regimer, som et redskab til fremme og legitimering af den ene eller anden form for politik. Under den kolde krig blev islamisme bevidst fremmet for at bekæmpe kommunismen. USA’s indblanding i Afghanistan er et kendt eksempel, og den tyrkiske regerings undertrykkelse af minoriteter og fremme af religiøse skoler efter militærkuppet i 1980 er et andet, men knap så kendt eksempel. Den iranske regerings undertrykkelse af politiske partier, hovedsageligt på den iranske venstrefløj, er vist blevet glemt eller overses for smålige politiske hensyn.Religionen har som regel støttet og søgt magten frem for ret eller demokrati for at sikre religionens institutioner. Den rene magt respekterer ikke kritikere, den udpeger dem som fjender og udrydder dem. Denne adfærd er ikke undtagelsen, men reglen gennem vores historie uanset statens eller religionens navn. For at sikremagten har de religiøse institutioner og stater ikke fjernet ulighederne, men fastholdt dem og tilmed skabt nye.

Kvindeundertrykkelsen som en bestanddel af vor kulturelle arv var ikke noget, religionen lavede om på. Den var med til at skabe den. Dertil skal huskes, at opfattelsen af lighed og ret har ændret sig gennem tiderne, men islamisterne synes ikke at forstå dette, når de hævder, at deres tolkning af islam indeholder det moderne samfunds principper om lighed og velfærd. Jeg mener, at tanker, som Hizbut-Tahrir står for, bør bekæmpes, og jeg vil derfor opfordre til, at man står vagt om frihedsrettigheder og demokrati på søndag, når konferencen starter, hvor blandt andet SF’s ungdom arrangerer en protestaktion, starter.