SF står for stabilitet og fornyelse. På SF-Gladsaxes generalforsamling den 25. marts kunne formand Poul Reher Jensen med glæde berette at medlemstallet er støt stigende. Partiforeningens aktivitetsudvalg fik ros for nogle gode initiativer. Der har været offentlige møder om arbejdsmarkedspolitik og markering af kvindernes internationale kamp, og medlemsarrangementer om fair løsning, netværksgruppe for flygtninge, sundhedspolitik og rød grøn julehygge.

Folketingskandidat Serdal Benli talte til generalforsamlingen, og sagde bl.a. “Danmark står overfor et historisk valg – vækst eller nedskæringer. Enten kan vi vælge et samfund, hvor man skal klare sig selv og hvor regningen for skattelettelserne til de rigeste skal betales af børnefamilier, ledige og gennem nedskæringer på ældre, skoler og daginstitutioner. Eller vi kan vælge et samfund, hvor vi samarbejder; hvor alle sikres ordentlige vilkår og hvor vi hjælpes ad. Vi skal med andre ord igen styrke fællesskaberne og skabe et Danmark hvor vi alle løfter i flok. Jeg er klar til at tage denne kamp og slippe af med den borgerlige regering” Generalforsamlingen bakkede op om de fem byrådsmedlemmer og deres store arbejde. Særligt indenfor skoleområdet ønskede generalforsamlingen, at SFs byrådsmedlemmer står fast.Gladsaxe kommune skal i år udarbejde en ny skolepolitik og skolestrukturens skal drøftes. Det var generalforsamlingen fuldt opmærksom på, og emnet vil blive fulgt tæt i SF.

Kasserer Erik Andersen, og bestyrelsesmedlemmerne Christian Thorning og Thomas Monberg blev genvalgt og til suppleanter blev Merethe Høj Andersen og Carsten Sveigaard valgt. Folketingsvalget kommer snart og senest i år. SF-Gladsaxe er klar til at rykke i det øjeblik statsministeren udskriver valget, gerne før end nu. Folket har længe krævet det, så lad os nu få det valg, og skiftet regeringsmagten. Landet trænger til det, og folket kræver det. Stemningen var tydelig på generalforsamlingen. Valget skal vindes og SF-Gladsaxe er klar.