I sidste uge meddelte Dansk Folkeparti på deres sommergruppemøde, at de vil nedlægge regionerne. I denne uge har debatten taget fart. Nu forventes det, at Venstre på trods af intern kritik fra ledende venstrefolk, på deres gruppemøde i slutningen af denne uge endelig vil præsentere en plan for afviklingen af regionerne. Man kan undre sig over, at landets nuværende statsminister, der var indenrigsminister, da Strukturreformen blev indgået, på den måde revser regionerne, vasker hænder og i virkeligheden benægter sit eget politiske projekt gennem de sidste 9 år; nemlig de amputerede regioner med ingen skatteudskrivningsret. At regionerne er et misfoster er korrekt. Vi taler om et folkevalgt politisk niveau uden skatteopkrævning, som har været rene administratorer af regeringens politik. En virkelighed der i øvrigt også har ramt den kommunale selvbestemmelsesret, som under VK-regeringen dag for dag er blevet indskærpet. Det regionale og lokale demokrati er blevet udhulet og centraliseret. At en nedlæggelse af regionerne skulle skabe et bedre sundhedsvæsen er varmt luft. Argumentet afslører regeringens desperation før et folketingsvalg, hvor de med dette udspil prøver at vige uden om alle de store samfundsudfordringer, som landet står overfor. For påstanden om, at et privat sundhedsvæsen er billigere og bedre, er ren bluff og uden belæg i virkeligheden.

Udspillet skal derfor snarere tolkes som, at Løkke vil færdiggøre sit værk og sætte kronen på værket. I al hast har han allerede nedsat en arbejdsgruppe, som skal undersøge, hvordan udfordringerne på sundhedsområdet bedst muligt imødekommes. Og både hans og regeringspartiernes forhåndsopfattelse er, at disse udfordringer bedst imødekommes uden landets fem regioner. De har netop længe prædiket for at gøre sygehusene til selvejende institutioner med professionelle bestyrelser og dermed engang for alle give det ideologiske dødsstød til de offentlige sygehuse. Intentionen er at fremskynde yderligere privatisering og udlicitering af sundhedsvæsenet. I stedet for at nedlægge regionerne burde vi i stedet evaluere den nye kommunale struktur, som kun har fungeret i fire og et halvt år og se på, hvordan vi opbygger et offentligt sundhedsvæsen med fri adgang til alle og med fortsat gode udviklingsmuligheder til gavn for borgerne. I denne sammenhæng er det bemærkelsesværdigt, at markante venstreprofiler som regionrådsformand i Syddanmark Carl Holst, folketingsmedlem Britta Schall Holberg og tidligere minister Birthe Rønn Hornbech nu går imod Løkkes ideologiske makværk og kalder til omtanke. Britta Schall slår hovedet på sømmet og udtaler følgende til Berlingske.dk: ”Jeg synes, at det er beskæmmende, at regeringen, som selv har været bannerfører for at oprette regionerne, nu fire år efter siger, det duede ikke. Det er rigtig dårligt politisk håndværk…. Hele verden brænder under finanskriser og hungersnød i Afrika, som bør optage os, og det, der optager os i det her land, er regioner eller ej. Det er mangel på politisk proportion”.