Et inkluderende samfund. Jeg vil arbejde for at opnå et inkluderende samfund, hvor alle bliver vurderet som enkeltindivider uanset tro, etnicitet eller kulturel baggrund. Alle medborgere skal sikres lige rettigheder, pligter og muligheder for at deltage og bidrage til fællesskabet.

Et sundhedsvæsen for alle. Jeg vil kæmpe for et velfungerende offentligt sundhedsvæsen. Der er en omfattende privatisering af det danske sundhedsvæsen i gang, samtidig med at danskernes sundhed bliver forringet. Private sygehuse og sygeforsikringer vil på længere sigt udhule det offentlige system. Et privat system dræner det offentlige sundhedssystem for arbejdskraft og ressourcerne kommer kun landets rigeste til gode.

En ambitiøs klimaindsats  Jeg vil arbejde for en ambitiøs klimaindsats i Danmark. Det betyder, at grøn omtanke skal belønnes, og at prisen på miljørigtige biler og offentlig transport skal sænkes. Samtidig vil jeg kæmpe for massive investeringer i vedvarende energi, så vi på én og samme tid skaber arbejdspladser i Danmark og beskytter klimaet.

En offensiv arbejdsmarkedspolitik Jeg vil kæmpe for, at vi kan føre en mere offensiv arbejdsmarkedspolitik. For at skabe flere arbejdspladser er der brug for at kickstarte beskæftigelsen med offentlige investeringer, der både genererer jobs i det offentlige og i den private sektor. Samtidig skal vi give de mange, der desværre har mistet deres jobs, en bedre hjælp, end de får i dag. Aktiveringen skal have et langt bedre indhold, og hjælpen skal være mere individuel.