SF og S lancerede for nylig indførelsen af en betalingsring rundt om København, for at løse de store udfordringer, som Københavnerne står overfor. Det lancerede vi allerede tilbage i 2009 i skatteudspillet Fair Forandring. Men hurtigt efter lanceringen var de borgerlige vanen tro ude at fordreje vores budskaber, som vi ser det gang på gang. I sidste uge kunne vi fx. i Gladsaxebladet læse at socialminister Benedikte Kiær gør sine åndsfæller kunsten efter. Blandt andet prøver hun at bilde borgerne ind: at vi vil brand-beskatte Gladsaxe borgerne, hvis vi indfører en betalingsring.

Realiteten er den at priserne på den kollektive transport er eksploderet under den borgerlige regering. SF vil have udviklingen til at gå den anden vej, så offentlige transportmidler igen bliver et godt alternativ til bilen. Både for at imødegå trængselsproblemerne og for at imødegå forurening og klimaproblemer. De borgerlige glemmer i deres iver efter at opstille skræmmekampagner fuldstændig at tage stilling til de forhold der ligger til grund for en betalingsring. Der mistes rigtig mange milliarder hvert år på tabt arbejdsfortjeneste pga. køer – især i Københavnsområdet. Ved at reducere biltrafikken sikrer vi at de der faktisk har brug for at komme frem, også faktisk kan komme det til tiden. Samtidig bruges pengene på at forbedre den kollektive trafik og på at gøre den billigere, så alle hurtigt og nemt kan komme til og fra arbejde. Samtidig forårsager de alt for mange biler der hver dag kører ind og ud af København stor partikelforurening til skade for indbyggere og andre i byen, og CO2 udledningen fra de samme biler er ikke holdbar. I hovedstadsområdet vil SF sætte prisen på periodekort ned med 40 procent, mens klippekort bliver 25 procent billigere. Det finansieres af den ny betalingsring rundt om København, der er dyrest i myldretiden, så vi kan få løst trængselsproblemerne. Altså bliver det lidt dyrere at tage bilen og lidt billigere at tage det offentlige. Samtidig skal der etableres nye parkeringsanlæg ved forstadsstationerne, og infrastrukturen skal også forbedres i form af investeringer i den kollektive trafik. Det er en god og fremsynet løsning, som vi er meget stolte af.