En stats opgave er at tage sig af dets borgere, heriblandt de syge iblandt dem. Statens opgave er ikke at forværre de syges sygdom. Men det er, hvad der desværre sker. Syge ledige presses i aktivering, hvilket forværrer deres sygdom. Op til 8.000 mennesker bliver hvert år frataget deres sygedagpenge, når de har været sygemeldte i 52 uger. Jeg bliver som formand for Beskæftigelsesudvalget i Gladsaxe Kommune dagligt kontaktet af borgere, der kommer i klemme og presses til aktivering, hvilket gør dem mere syge. Man fristes til at tro, at det for kommunerne blot handler om, at folk skal hurtigt tilbage i arbejdet og ikke om, at folk rent faktisk skal blive raske. Utidig indblanding i privatliv.

Sygedagpengeloven er en utidig indblanding i det enkelte menneskes privatliv. Med den lov i hånden påduttes den sygemeldte den behandling, kommunen finder for godt. Det er i strid med den menneskeret, som handler om at bestemme over egen krop. Egentlig er det ikke så sært, at det står sådan til. For kommunerne får med de nuværende sygedagpengeregler en større del af de udbetalte sygedagpenge refunderet af staten, hvis de sender folk i såkaldte virksomhedsrettede tilbud eller vurderer folk til at være parate til ”gradvis tilbagevenden til beskæftigelse”. Med regeringsskiftet er der ændringer på vej. Som en del af det nye regeringsgrundlag vil den nye S-R-SF-regering afskaffe den såkaldte varighedsbegrænsning på sygedagpenge, som nu gør, at syge får frataget sygedagpenge efter 52 ugers sygdom.Men det løser ikke hele problemet. For lovgivningen er stadig den samme. Kommunerne kommer med forkerte afgørelser. Samtidig er kommunens afgørelser i sager om borgernes arbejdsevne ikke altid troværdige.

Avisen.dk kunne den 10. oktober 2011 berette, at der ofte er forskel på, hvordan en borgers arbejdsevne vurderes fra kommunens og privatpraktiserende psykologer og psykiateres side.  ”Det er et problem, at der opstår uenigheder, så hyppigt, som det gør, fordi det skaber tvivl om, hvorvidt kommunens vurdering er i orden,” siger Borgerrådgiver Johan Busse til Avisen.dk, 10/10-11. Ligeledes har Ankestyrelsen underkendt kommunernes fremgangsmåde i en række sager om sygedagpenge (Avisen.dk, 9. september). Alt sammen noget, som stiller spørgsmålstegn ved kommunernes vurderinger på området. At jobcentrene er gået alt for langt i forhold til syge borgere, kan Fyns Amts Avis også afsløre (11/10-11). I Svendborg Kommune har et jobcenter registreret de syge borgeres deltagelse i fuldt lovlige demonstrationer. Er vi blevet en bananrepublik, siden vi skal holde øje med, hvad borgere foretager sig af – i øvrigt fuldt lovlige – handlinger? Det er en meget grov overtrædelse af både Grundloven og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Jeg håber, at den nye S-R-SF-regering ser på hele området, for den nuværende tvungne aktivering løser ikke problemet. Den er en del af problemet. Hvis det fortsætter, skrider fundamentet for det civiliserede samfund og den ægte omsorg for den enkelte, hvilket vi i Danmark længe har brystet os af.