Fornyligt viste en opgørelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE), at uligheden slår
rødder i disse år. Vi oplever, at en lille gruppe, sidder på stadig større formuer og magt, mens
op mod 20pct af befolkningen er uden for fællesskabet. Ikke nok med det mærker mange
danskere utrygheden i deres arbejdsliv. Arbejdsmarkedet har ikke længere de sikkerhedsnet,
det tidligere havde. Og den velfærd, som skal give os alle uanset baggrund tryghed og et skub i den rigtige retning, bliver langsomt men målrettet rundbarberet. Med andre ord er uligheden
er for alvor steget siden midten af firserne. Og den udvikling skal vi vende.

Ifølge AE er fattigdommen i løbet af de seneste 10 år målt ud fra fattigdomsgrænsen fordoblet
herhjemme. Der er i dag i omegnen af 40.000 fattige personer, hvoraf 8.000 er børn. En anden
undersøgelse fra AE viser at man i Nordsjælland lever 4 år længere end i fx flere af
Vestegnskommunerne. I eksempelvis Rudersdal lever man i gennemsnit 82,4 år, mens man i
Ishøj lever i gennemsnit 78,3 år. Det er uanstændigt, at vi lever i et verdens rigeste lande og
forsat har tusindvis af mennesker, der lever under kummerlige vilkår og ens levetid afhænger
af ens bopæl og tykkelsen på ens pengepung.

Et af problemerne er at vi i Danmark ikke har en nedre grænse for fattigdom. Den seneste
opgørelse er blot en yderligere bekræftelse af at et socialt mareridt er ved at oprulle sig som
virkelighed for store dele af den dårligst stillede danske befolkning. Det vi så på tv ske i fattige
nationer i Afrika eller andre verdensdele er ved at være en realitet i Danmark og konsekvensen er en tabt generation og familier på vej ud i bundløs fattigdom og sat udenfor fællesskabet.

Indtil videre har højrefløjen og dens regerings svar på fattigdoms- og ulighedsproblematikken
har været at afskaffe fattigdomsgrænsen, så Social- og Indenrigsministeriet ikke længere skal følge udviklingen. For dermed undgår man også at dokumentere, hvordan det nye
kontanthjælpsloft vil øge fattigdommen herhjemme, bare i min hjem kommune Gladsaxe viser
Danmarks Statistik at 100 børn vil ryge under den afskaffede fattigdomsgrænse. Desuden har
man har genindført en række fattigdomsskabende ydelser som fx det ”nye” kontanthjælpsloft.

Vi skal en anden vej. Vi skal lukke mulighederne for skattely og bruge de penge, det giver, til at styrke velfærden. Ikke mindst skal der flere penge til flere voksne i daginstitutioner og
børnehaver. Vi skal også styrke folkeskolen. Vi skal genskabe trygheden på arbejdsmarkedet.
Danmark skal ikke have et arbejdsmarked med lave lønninger, korttidskontrakter og firmaer, der ser stort på ansattes rettigheder og vilkår. Vi skal afskaffe de ulighedsskabende ydelser og
gå foran for at skabe et stærkt alternativt på centrum-venstre, der kan udfordre højrefløjens asociale politik.