Tid til opgør mod tvungen aktivering

En stats opgave er at tage sig af dets borgere, heriblandt de syge iblandt dem. Statens opgave er ikke at forværre de syges sygdom. Men det er, hvad der desværre sker. Syge ledige presses i aktivering, hvilket forværrer deres sygdom. Op til 8.000 mennesker bliver...